12. november 2017

Nå er snart alle cd’ene klare for å bli sendt ut til alle de som har forhånsbestilt. Fra nord- sør i Norge til Tyskland og USA.

Posted by in Blogg and tagged as